Judogi, Kimona Matsuru

Gold Matsuru 860g biała
Cena brutto: 399,00 zł
IJF Champion Matsuru 860g biała
Cena brutto: 399,00 zł
SETSUGI Matsuru 820g biała
Cena brutto: 341,00 zł
SETSUGI Matsuru 820g niebieska
Cena brutto: 393,00 zł